Palvelut

Tietojärjestelmä syntyy rajapinnoista

Tiedonhallinan kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu.
Focusa web-sovellukset toimivat kaikilla laitteilla kaikkialla.
Tiedon Lego-palikat
Jokaisella organisaatiolla on tietojärjestelmä. Alkeellisin järjestelmä toimii kynän, paperin ja Excelin avulla. Kehittyneempi vaihtoehto on yhdeltä toimittajalta hankittu järjestelmä, jossa komponentit oletetusarvoisesti ovat yhteensopivia. Molemmat vaihtoehdot ovat joustamattomia ja jarruttavat yrityksen toimintaa ja menestystä. Rahaa nielevä toimittajaloukku on mahdollinen.
Uusimman polven tietojärjestelmät koostuvat eri toimittajien web-seovelluksista. Ne toimivat yhteen standardoitujen, mahdollisesti avoimien rajapintojen kautta. Web-sovellukset voivat olla omassa lähiverkon palvelimella tai internetin välityksellä etäpalvelimella tai pilvessä. Tulevien tietojärjestelmien luonti muistuttaa "Lego palikoiden kokoamista".
Muissa pohjoismaissa ja Virossa kehitys tähän suuntaan on Suomea pitemmällä. Tanskan potilastietojärjestelmä on esimerkki onnistuneesta suuren mittaluokan valtakunnallisesta sovellusten ja kokonaisten tietojärjestelmien yhdistämisestä.
Ota yhteyttä: Teemme ilmaisen ehdotuksen yrityksesi tietojärjestelmän rakentamisesta tai uudistamisesta.

Tietojärjestelmä nykyaikaan

Tiedonhallita joustavoituu ja taloudellistuu.
Konvertoimme aikaa, rahaa ja resursseja kuluttavan vanhan tietojärjestelmäsi helppokäyttöisiksi yleistä rajapintastandardia noudattaviksi web-sovelluksiksi *). Konversio maksaa itsensä takaisin nopeasti alentuneina kustannuksina, mitkä ovat erityisen merkittäviä monta toimipistettä omaavissa organisaatioissa.
Alla on muutamia esimerkkejä resursseja tuhlaavista järjestelmistä ja ratkaisuesityksemme niiden uudistamiseksi:
  • Vanha järjestelmä: ** Tiedot tallennetaan manuaalisesti esimerkiksi Excel taulukkolaskentaohjelmistoon tai Access tietokantaan. Tiedot joudutaan tallentamaan moneen eri paikkaan, mikä altistaa ne virheille.
    Ratkaisumme: ** Luomme Excel tai Access tiedostoista nopeasti, lähes automaattisesti vastaavan web-sovelluksen.
  • Vanha järjestelmä: ** Tietojenkäsittely tapahtuu valtaosin paperilla tai tekstinkäsittelyllä.
    Ratkaisumme: ** Järjestämme tiedot Focusan tietokantarakenteen mukaisiksi ja rakennamme sen pohjalta Focusa web-sovelluksen.
  • Vanha järjestelmä: ** Tietojärjestelmä, jossa paikallisella keskuspalvelimella on tietokanta ja useita siihen yhdistettyjä, omalla ohjelmistolla varustettuja työasemia (ns.client/server). Ylläpitoon kuluu resursseja, jotka ovat pois organisaation ydintoiminnoista.
    Ratkaisumme: ** Jos tiedot eivät ole vielä Oracle tietokannassa, siirrämme ne sinne. Rakennamme sen päälle Focusa web-sovelluksen. *)
*) Web-sovellus voi olla oman talon palvelimella, etä- tai pilvipalvelimilla (pilvessä).