Web-sovellus

Web-sovellus ja pilvi

Web-teknologia ja web-ohjelmistot ovat ydinosaamistamme.
Web-sovelluksessa työaseman tai mobiililaitteen selaimet ovat yhteydessä palvelimella sijaitsevaan tietokantaan. Palvelin voi olla myös omassa lähiverkossa.
____________________________
Focusa web - sovellus
Focusa web-sovellus on verkon palvelimen keskuskoneella toimiva web-ohjelmisto, johon on verkon kautta yhdistetty yksi tai useampi selaimella varustettu työasema tai mobiililaite. Focusa web-sovelluksen keskeinen osa on keskuskoneella sijaitseva Oracle tietokanta, johon käyttäjä voi tallentaa tai päivittää tietoja.
Kaikki tietojenkäsittely, -varastointi, virustorjunta ja ohjelmistopäivitykset tapahtuu keskuskoneella. Aikaa vievät työasemapäivitykset ovat historiaa. Keskuskone voi olla omassa lähiverkossa tai kaukana etäkoneella, pilvessä. Järjestely tekee arkkitehtuurista kevyen ja erittäin skaalautuvan.
Moderneihin selaimiin kuuluu oletusarvoisesti JavaScript niminen skriptikieli, jolla voit tehdä täydennyksiä selaimelle tuotuun tai siltä lähtevään dataan. Olennaista on, että selaimen ohjelmaskriptit toimivat itsenäisesti; ts. ne eivät vaadi yhteydenottoa keskuskoneelle. Tämä edelleen keventää web-ohjelmistoa.
Mikä on pilvi?
Pilvi on suuri, useita konesaleja käsittävä ohjelmisto- ja tietokantakokonaisuus, jota yhdistää internet. Myös Focusa web- sovelluksella voi paikallisesti olla joukko todellisia tai virtuaalisia keskuskoneita, jolloin se muistuttaa arkkitehtuuriltaan pilveä. Focusa web-sovellus onkin helposti siirrettävissä pilveen. Alempana kuvataan useita merkittaviä pilven ja web-ohjelmiston hyötyjä.
Focusa web-sovellukset ovat siis "pilvikelpoisia". Ne voivat toimia lähiverkossa tai pilvipalvelimessa. Käytännössä ja hieman erheellisesti web-sovelluksia kutsutaan usein pilvisovelluksiksi. Pilvisovelluksen arkkitehtuuri on kuitenkin web-sovellusta monipuolisempi.
Ns. web-palvelut (Web service) ovat tulevaisuutta ajatellen erityisen kiinnostava osa wb-teknologiaa. Web-palvelujen avulla voidaan etäälläkin olevia sovelluksia koota yhtenäisten rajapintojen "liimaamina" toimivaksi tietojärjestelmäksi. Tässä yhteydessä käsitteet mikropalvelut (microservices,MSA) ja konttitekniika ovat keskeisiä. Lue aiheesta enemmän.
Yhtiömme on mukana kehityksessä. Jouni Jokinen (Dianti) asensi Focusa sovelluksen Docker konttiin yhtiömme Linux palvelimella. Focusa kontti voidaan liittää mikropalveluna muihin kontteihin tai siirtää toimivana sovelluksena tietokantoineen asiakkaalle.

Tietoturva

Useat suuret tutkimuslaitokset pitävät pilvipelkoja aikansa eläneinä.
__________________________________________________
Fcousa web - sovellukset ovat turvallisia seuraavista syistä:
 • Käytämme palveluissamme tietokantatoimittaja Oracle'n tietokantoja. Samaan ovat päätyneet useimmat kriittisiä tietoja käsittelevät organisaatiot kuten Maanmittauslaitos.
 • Rakentamamme web-sovellukset koodataan suoraan tietokantaan. Sovellus ja tiedot ovat tietokannan suojausten takana.
 • Focusa web-sovellusten tietoliikenne on varmistettu johtavan tietoturvallisuusyhtiön Comodon korkeimmalla SSL EV suojauksella .
Erityisesti pilven tietoturvallisuus on askarruttanut tietohallintoja. Puolueeton tutkimuslaitos Gartner on raportoinut pilvipalvelujen kasvusta ja torjunut myyttiä niiden näennäisestä turvattomuudesta. Pilvi ja web-ohjelmistot ovat ansainneet yritysten luottamuksen. Tätä osoittaa mm. Gartnerin tutkimus ns. kriittisten tietojen siirtymisestä pilveen tai web-sovelluksiiin.

Hyödyt

Pilvessä, etäkoneella tai asiakkaan omassa tilassa toimivan web-ohjelmiston edut ovat kiistattomat.
 • Käyttäjien lisääminen ja järjestelmän laajentaminen on mutkatonta.
 • Ammattilaiset huolehtivat jatkuvasti (24x7) päivityksistä, virustorjunnasta ja varmuuskopioinneista.
 • Kustannusten budjetointi on yksinkertaista hinnoittelun perustuessa kiinteään vuokraan.
 • Työaseman käytössä on aina huipputehokkaat keskuskoneet ja lähes rajattomasti tallennustilaa.
 • Tietoja voi käyttöoikeuksien rajoissa katsoa missä ja milloin tahansa.
 • Rakentamillamme sovelluksilla on polut yleisesti käytetyn rajapinnan omaaviin järjestelmiin.
 • Ohjelmistomme päivitykset ja standardointi ovat ajantasaista ja kattavaa.
 • Sovellusten nopeus ja helppo käyttöönotto vauhdittavat työtä.
 • Riskit ovat pienet. Erityisesti pilvisovelluksen voi sanoa irti lyhyellä varoitusajalla.
 • Selkeän yksinkertainen rakenne heijastuu myös hintoihimme.
Tutustu tarkemmin Focusa ohjelmistoon.
Ilmoita kiinnostuksestasi tässä.