Web-sovellus

Web-sovellus ja pilvi

Web-teknologia ja web-ohjelmistot ovat ydinosaamistamme.
Web-sovelluksessa työaseman tai mobiilin selaimet ovat yhteydessä palvelimella sijaitsevaan web-ohjelmistoon. Palvelin voi olla myös omassa lähiverkossa.
____________________________
Focusa web-sovellus
Focusa web-sovellus on verkon palvelimen keskuskoneella toimiva web-ohjelmisto, johon on verkon kautta HTTP-protokollaa käyttäen yhdistetty yksi tai useampi selaimella varustettu työasema tai mobiililaite. Focusa web-sovelluksen keskeinen osa on keskuskoneella sijaitseva Oracle tietokanta, johon käyttäjä voi tallentaa tai päivittää selaimelta lähettämiään tietoja.
Kaikki tietojenkäsittely, -varastointi, virustorjunta ja ohjelmistopäivitykset tapahtuu keskuskoneella olevassa sovelluksessa. Aikaa vievät työasemapäivitykset ovat historiaa. Keskuskone web-sovelluksineen voi olla omassa lähiverkossa tai kaukana etäkoneella, pilvessä. Järjestely tekee arkkitehtuurista kevyen ja erittäin skaalautuvan.
Moderneihin selaimiin kuuluu oletusarvoisesti JavaScript niminen skriptikieli, jolla voit tehdä merkittäviä täydennyksiä selaimelle tuotuun tai siltä lähtevään dataan. Olennaista on, että selaimen ohjelmaskriptit toimivat itsenäisesti; ts. ne eivät vaadi yhteydenottoa web-sovellukselle. Tämä edelleen keventää web-ohjelmiston toimintaa.
Mikä on pilvi?
Pilvi on yleensä suuri, useita konesaleja tai virtuaalisia koneita käsittävä ohjelmisto- ja tietokantakokonaisuus, joita yhdistää internet. Myös Focusa web- sovelluksella voi paikallisesti olla joukko todellisia tai virtuaalisia keskuskoneita, jolloin se muistuttaa arkkitehtuuriltaan pilveä. Focusa web-sovelluksen infra onkin helposti siirrettävissä pilveen. Alempana kuvataan useita merkittaviä pilven ja web-ohjelmiston hyötyjä.
Focusa web-sovellukset ovat siis "pilvikelpoisia". Ne voivat toimia lähiverkossa tai Diantin/asiakkaan pilvipalvelimessa. Käytännössä ja hieman erheellisesti web-sovelluksia kutsutaan usein pilvisovelluksiksi. Pilvisovelluksen arkkitehtuuri on kuitenkin web-sovellusta monipuolisempi. Se on säännöllisesti pilvessä ja sen käyttöliittymä voi olla joku muu kuin selain, mikä taas web-sovelluksissa on sääntö.
Ns. web-palvelut (Web service) ovat tulevaisuutta ajatellen erityisen kiinnostava kappale wb-teknologiaa. Web-palvelujen avulla voidaan etäälläkin olevia sovelluksia koota yhtenäisten rajapintojen "liimaamina" toimivaksi tietojärjestelmäksi. Tässä yhteydessä käsite mikropalvelut (microservices,MSA) on saamassa vireää tuulta kehitykseen. MSA voi olla myös lähiverkoissa. Lue aiheesta enemmän.

Tietoturva

Gartnerin tuoreessa tutkimuksessa todetaan "Organisaatiot ovat omilla kokemuksillaan vapautuneet alkuaikojen pilvipeloista. ".
Asiakkaan omassa tilassa tai Dianti Oy:n pilvipalvelimella toimivat web-sovellukset ovat turvallisia seuraavista syistä:
 • Käytämme palveluissamme johtavan tietokantatoimittajan Oraclen luotettavia tietokantoja. Samaan ovat päätyneet useimmat kriittisiä tietoja käsittelevät organisaatiot kuten Maanmittauslaitos.
 • Rakentamamme web-sovellukset koodataan suoraan tietokantaan. Tiedot on panssaroitu tietokannan suojausten taakse.
 • Focusa web-sovellusten tietoliikenne on varmistettu johtavan tietoturvallisuusyhtiön Comodon korkeimmalla SSL EV suojauksella .
 • Dianti:n pilvessä olevat web-sovellukset sijaitsevat turvallisissa eurooppalaisissa datakeskuksisa.
Erityisesti pilven tietoturvallisuus on askarruttanut tietohallintoja. Puolueeton tutkimuslaitos Gartner on raportoinut pilvipalvelujen kasvusta ja torjunut myyttiä niiden näennäisestä turvattomuudesta. Pilvi ja web-ohjelmistot ovat ansainneet yritysten luottamuksen. Tätä osoittaa mm. Gartnerin tutkimus ns. kriittisten tietojen siirtymisestä pilveen tai web-sovelluksiiin.

Hyödyt

Pilvessä, etäkoneella tai asiakkaan omassa tilassa toimivan web-ohjelmiston edut ovat kiistattomat.
 • Käyttäjien lisääminen ja järjestelmän laajentaminen on mutkatonta.
 • Ammattilaiset huolehtivat jatkuvasti (24x7) päivityksistä, virustorjunnasta ja varmuuskopioinneista.
 • Kustannusten budjetointi on yksinkertaista hinnoittelun perustuessa kiinteään vuokraan.
 • Työaseman käytössä on aina huipputehokkaat keskuskoneet ja lähes rajattomasti tallennustilaa.
 • Tietoja voi käyttöoikeuksien rajoissa katsoa missä ja milloin tahansa.
 • Rakentamillamme sovelluksilla on polut yleisesti käytetyn rajapinnan omaaviin järjestelmiin.
 • Ohjelmistomme päivitykset ja standardointi ovat ajantasaista ja kattavaa.
 • Sovellusten nopeus ja helppo käyttöönotto vauhdittavat työtä.
 • Riskit ovat pienet. Erityisesti pilvisovelluksen voi sanoa irti lyhyellä varoitusajalla.
 • Selkeän yksinkertainen rakenne heijastuu myös hintoihimme.