Skip to Main Content

Focusa on web-sovellusohjelmisto

Focusaan liittyvän web-teknologian käsitteitä

Web-teknologia ja web-ohjelmistot ovat ydinosaamistamme.
Focusa ohjelmistossa työaseman tai mobiililaitteen selaimet ovat yhteydessä palvelimella sijaitsevaan ohjelmistoon ja tietokantaan. Palvelin voi olla myös omassa lähiverkossa (LAN).
____________________________
Web - sovellus on internetin kautta jaettava ohjelmisto, jolla on web-käyttöliittymä (Wikipedia). Focusa ohjelmistot ovat edistyneitä web-sovelluksia, joissa käyttäjä on yhteydessä palvelimella olevaan ohjelmistoon internet-selaimen kautta.
Focusassa kaikki tietojenkäsittely, -varastointi, virustorjunta ja ohjelmistopäivitykset tapahtuvat keskitetysti keskuskoneella. Työasemassa tai mobiililaitteessa on vain ja ainoastaan selain. Keskustietokone voi olla yrityksen lähiverkossa, etä- tai pilvipalvelimella. Arkkitehtuuri tekee Focusasta kevyen ja todella helposti laajennettavan.
Focusa ohjelmisto ja pilvi
Pilvi on useita keskuskoneita, sovelluksia, tietokantoja ja varusohjelmistoja käsittävä kokonaisuus usealla pilvipalvelimella. Focusa ohjelmisto voi olla pilvipalvelimella, mutta ei ole pilvi. Alempana kuvataan useita merkittaviä pilven Focusa ohjelmistoille antamia hyötyjä.
Miten ns. web-palvelut liittyvät Focusaan
Ns. web-palvelut (Web service) ovat tulevaisuutta ajatellen merkittävä osa myös Focusa ohjelmistoissa. Web-palvelujen avulla voidaan etäälläkin olevia sovelluksia koota yhtenäisten rajapintojen "liimaamina" toimivaksi, tarvittaessa laajaksikin tietojärjestelmäksi. Tässä yhteydessä käsitteet mikropalvelut (microservices,MSA) ja konttitekniika ovat keskeisiä. Lue mikropalveluista enemmän.
Yhtiömme on mukana kehityksessä. Olemme testanneet Focusa ohjelmistoja Docker kontissa yhtiömme Linux palvelimella. Focusa ohjelmiston sisältävä kontti voidaan liittää mikropalveluna muihin kontteihin tai siirtää toimivana ohjelmistona tietokantoineen asiakkaalle.

Focusan tietoturva

Useat suuret tutkimuslaitokset pitävät pilvipelkoja aikansa eläneinä.
__________________________________________________
Fcousa ohjelmistot ovat turvallisia, koska:
  • Käytämme palveluissamme Oracle'n tietokantoja. Samaan ovat päätyneet useimmat kriittisiä tietoja käsittelevät organisaatiot kuten Maanmittauslaitos.
  • Focusa ohjelma koodataan suoraan tietokantaan. Ohjelma ja tiedot ovat tietokannan suojausten takana.
  • Focusa ohjelmistojen tietoliikenne on varmistettu Comodon korkeimmalla SSL EV suojauksella .
Erityisesti pilven tietoturvallisuus on askarruttanut tietohallintoja. Puolueeton tutkimuslaitos Gartner on raportoinut pilvipalvelujen kasvusta ja torjunut myyttiä niiden näennäisestä turvattomuudesta. Pilvi ja web-ohjelmistot ovat ansainneet yritysten luottamuksen. Tätä osoittaa mm. Gartnerin tutkimus (v.2015) ns. kriittisten tietojen siirtymisestä pilveen tai web-sovelluksiiin.

Pilven hyödyt

Pilvipalvelimella toimivan Focusa ohjelmiston edut ovat kiistattomat.
  • Käyttäjien lisääminen ja järjestelmän laajentaminen on mutkatonta.
  • Ammattilaiset huolehtivat jatkuvasti (24x7) päivityksistä, virustorjunnasta ja varmuuskopioinneista.
  • Sovellukset ovat saatavilla aina, kaikkialla ja kaikilla laitteilla.
  • Työaseman käytössä on aina huipputehokkaat keskuskoneet ja lähes rajattomasti tallennustilaa.
  • Rakentamillamme sovelluksilla on polut yleisesti käytetyn rajapinnan omaaviin järjestelmiin.
  • Trendi pilvipalveluissa on uusiutuvan, vihreän energian käyttöön.
  • Riskit ovat hallittavissa. Ohjelmiston voi sanoa irti lyhyellä varoitusajalla.
Haluatko tietää enemmän joustavista Focusa web-ohjelmistoista? Ota yhteyttä.

Pohja

Yhtiö Yhteydet  Johto  Teknologia
Oy Dianti Ab P. 050 410 7410 Tiina Jokinen Heikki Ojala & Pentti Nieminen
Apilatie 8 A 20 info @dianti.fi P. 041 507 3570 P. 050 410 7410
21530 Paimio tiina.jokinen @dianti.fi heikki.ojala @dianti.fi