Mikä on web-sovellus?

Web-sovelluksen ja pilven ero

Web-teknologia ja web-ohjelmistot ovat ydinosaamistamme.
Web-sovelluksessa työaseman tai mobiililaitteen selaimet ovat yhteydessä palvelimella sijaitsevaan tietokantaan. Palvelin voi olla myös omassa lähiverkossa.
____________________________
Web - sovellus
Web-sovellus on verkon keskuskoneella toimiva ohjelmisto ja tietokanta (tietovarasto). Siihen on verkon kautta yhdistetty yksi tai useampi selaimella varustettu työasema tai mobiililaite. Focusa web-sovelluksen tietovarasto on Oracle tietokanta, johon käyttäjä voi tallentaa tai päivittää tietoja.
Kaikki tietojenkäsittely, -varastointi, virustorjunta ja ohjelmistopäivitykset tapahtuvat keskuskoneella. Aikaa vievät työasemapäivitykset ovat historiaa. Keskuskone voi olla yrityksesi lähiverkossa tai etäpalvelimella, pilvessä. Järjestely tekee arkkitehtuurista helposti laajennettavan.
Selaimiin kuuluu oletusarvoisesti JavaScript niminen ohjemointikieli, jolla voit tehdä täydennyksiä selaimelle tuotuun tai siltä lähtevään dataan. Olennaista on, että selaimen ohjelmatäydennykset toimivat itsenäisesti; ts. ne eivät vaadi yhteydenottoa keskuskoneelle. Tämä keventää web-ohjelmistoa.
Mikä sitten on pilvi?
Pilvi on useita keskuskoneita, sovelluksia, tietokantoja ja varusohjelmistoja käsittävä kokonaisuus pilvipalvelimella, johon saa yhteyden internetin kautta. Focusa web- sovelluksen pilviversio on pilvipalvelimella, mutta olisi suuruudenhullua kutsua sitä pilveksi . Focusa web-sovellus on helposti siirrettävissä pilveen. Alempana kuvataan useita merkittaviä pilven ja web-ohjelmiston hyötyjä.
Focusa web-sovellukset voivat siis toimia paikallisessa lähiverkossa, pilvipalvelimessa tai jopa omalla työasemallasi. Hieman erheellisesti web-sovelluksia kutsutaan usein pilvisovelluksiksi. Puhtaan pilvisovelluksen arkkitehtuuri on kuitenkin web-sovellusta monipuolisempi.
Ns. web-palvelut (Web service) ovat tulevaisuutta ajatellen erityisen kiinnostava osa wb-teknologiaa. Web-palvelujen avulla voidaan etäälläkin olevia sovelluksia koota yhtenäisten rajapintojen "liimaamina" toimivaksi tietojärjestelmäksi. Tässä yhteydessä käsitteet mikropalvelut (microservices,MSA) ja konttitekniika ovat keskeisiä. Lue aiheesta enemmän.
Yhtiömme on mukana kehityksessä. Jouni Jokinen (Dianti) asensi Focusa sovelluksen Docker konttiin yhtiömme Linux palvelimella. Focusa kontti voidaan liittää mikropalveluna muihin kontteihin tai siirtää toimivana sovelluksena tietokantoineen asiakkaalle.

Tietoturva

Useat suuret tutkimuslaitokset pitävät pilvipelkoja aikansa eläneinä.
__________________________________________________
Fcousa web - sovellukset ovat turvallisia seuraavista syistä:
 • Käytämme palveluissamme tietokantatoimittaja Oracle'n tietokantoja. Samaan ovat päätyneet useimmat kriittisiä tietoja käsittelevät organisaatiot kuten Maanmittauslaitos.
 • Rakentamamme web-sovellukset koodataan suoraan tietokantaan. Sovellus ja tiedot ovat tietokannan suojausten takana.
 • Focusa web-sovellusten tietoliikenne on varmistettu johtavan tietoturvallisuusyhtiön Comodon korkeimmalla SSL EV suojauksella .
Erityisesti pilven tietoturvallisuus on askarruttanut tietohallintoja. Puolueeton tutkimuslaitos Gartner on raportoinut pilvipalvelujen kasvusta ja torjunut myyttiä niiden näennäisestä turvattomuudesta. Pilvi ja web-ohjelmistot ovat ansainneet yritysten luottamuksen. Tätä osoittaa mm. Gartnerin tutkimus ns. kriittisten tietojen siirtymisestä pilveen tai web-sovelluksiiin.

Hyödyt

Pilvessä, etäkoneella tai asiakkaan omassa tilassa toimivan web-ohjelmiston edut ovat kiistattomat.
 • Käyttäjien lisääminen ja järjestelmän laajentaminen on mutkatonta.
 • Ammattilaiset huolehtivat jatkuvasti (24x7) päivityksistä, virustorjunnasta ja varmuuskopioinneista.
 • Kustannusten budjetointi on yksinkertaista hinnoittelun perustuessa kiinteään vuokraan.
 • Työaseman käytössä on aina huipputehokkaat keskuskoneet ja lähes rajattomasti tallennustilaa.
 • Tietoja voi käyttöoikeuksien rajoissa katsoa missä ja milloin tahansa.
 • Rakentamillamme sovelluksilla on polut yleisesti käytetyn rajapinnan omaaviin järjestelmiin.
 • Ohjelmistomme päivitykset ja standardointi ovat ajantasaista ja kattavaa.
 • Sovellusten nopeus ja helppo käyttöönotto vauhdittavat työtä.
 • Riskit ovat pienet. Erityisesti pilvisovelluksen voi sanoa irti lyhyellä varoitusajalla.
 • Selkeän yksinkertainen rakenne heijastuu myös hintoihimme.
   Haluatko tietää enemmän Focusa sovelluksesta.
    Ota yhteyttä.