Oy Dianti Ab

Innovatiivinen web-ohjelmistotalo

Web-sovellus ja pilvi ovat osaamisalueitamme.
Kehityksen kärjessä oleva web-teknologia on ominta osaamisaluettamme.
Kypsää web-teknologiaa
Oy Dianti Ab on Varsinais-Suomessa, Paimion kaupungissa sijaitseva web-sovelluksiin ja pilviteknologiaan keskittyvä ohjelmointiyritys. Yhtiön perustamisvuosi on 2002, ja jo vuodesta 2004 alkaen olemme kehittäneet yksinomaan web-ohjelmistoja.
Sovellus-tuotannossamme käytämme joustavaa, kevyttä web-teknologiaan pohjautuvaa arkkitehtuuria, jota on helppo muokata tarvittaessa hyvinkin nopealla aikataululla. Rakentamamme Focusa web-sovellukset toimivat kaikkialla. Ohjelmistomme ovat yhtä kotona internetissä kuin yrityksen lähiverkossa. Ohjelmiston loppukäyttäjä operoi sovellusta työasemansa tai mobiilaitteensa selaimen kautta.
Haluamme palvella asiakaskuntaamme alan uusimpia innovaatioita sisältävillä ratkaisuilla. Koko ajan kehittyvä pilvi- ja web-teknologia antavat siihen mahdollisesti ainoan järkevän perustan. Seuraavilla sivuilla "Palvelut", "Web-sovellus" ja "Uutiset-ikkuna" on kuvauksia käyttämästämme teknologiasta sekä linkkejä alan uutisiin.
Olemme luoneet laajan verkoston alan suomalaisiin yrittäjiin. Se antaa meille hyvät mahdollisuudet toteuttaa menestyksellisesti vaativiakin ohjelmistoprojekteja.
Vahvuutemme
Vahvuuksiamme ovat pk-yrityksen ketteryys ja joustavuus. Korkeasti koulutettu *), yrityksen tavoitteisiin sitoutunut henkilökunta on voimavara, joka antaa meille erinomaiset valmiudet omaksua nopeasti uutta teknologiaa. Tuloksena ovat nykyaikaiset web-sovellukset, joista on yleisessä käytössä olevat rajapinnat muihin web-ohjelmistoihin.
Olemme muuttaneet kehitysympäristömme uuteen web-teknologiaan perustuvaan arkkitehtuuriin **). Takana on mittava uudistamisvaihe, jossa olemme:
  • Konvertoineet sovelluksemme kehittyneen web-teknologian mukaisiksi
  • Karsineet kannattamattomat ohjelmistot
  • Rakentaneet uusia web-teknologiaan pohjautuvia ohjelmistoja
*) Kaikilla työntekijöillämme on Turun yliopistossa suoritettu IT alan korkeakoulututkinto.
**) Uudenaikaisessa web-sovelluksessa työasemassa on vain selain, joka on yhteydessä paikalliseen tai internetin takana olevaan palvelimeen, jossa on ohjelmisto, tietokanta, virustorjunta jne.
Asiakkaamme
Asiakkaitamme on niin julkishallinnossa kuin yksityisellä sektorilla. Tärkeimmät sovellukset liittyvät kuntien asuntojen ja maa-alueiden vuokraustoimintaan, pk-yritysten prosessinohjaukseen, ja vaativien mittauslaitteiden kalibrointeihin. -- Ota yhteyttä ja kerro, miten voimme palvella sinun organisaatiotasi tekemällä yhdessä laadukkaan ohjelmiston.

Tavoitteemme ja arvomme

Keskeiseksi tavoitteeksemme olemme asettaneet tuotteittemme korkean laadun ja asiakassopivuuden. Haluamme sen näkyvän pienimmässäkin yksityiskohdassa. Pyrimme olemaan ensimmäisten joukossa ottamassa käyttöön kehityksen kärjessä olevaa teknologiaa. Web-teknologiaan perustuva toimintamalli antaa siihen hyvän perustan.
Jaamme arvomaailmamme Suomalaisen Työn Liiton kanssa mm. siinä, että suomalaisen työn menestyminen on lähellä sydäntämme ja uudistamme sitä omien kykyjemme mukaan.

Työkalumme

Kertoessamme vahvuuksistamme jäi mainitsematta syvällinen tuntemuksemme käyttämistämme työkaluista. Olemme alusta alkaen -- jo yli kymmenen vuotta -- keskittyneet johtavan tietokanta-toimittajan Oraclen alan huippua edustaviin web-kehitysvälineisiin ja tietokantaan. Olemme sisäistäneet ne hyvin. Pystymme tekemään niillä virheettömästi ja nopeasti asiakkaamme tarvitsemat vaativatkin sovellukset.
Kehitin-työkalun hallinta on edesauttanut onnistumista poikkeuksetta kaikissa asiakastöissämme. Todisteena siitä ovat tyytyväiset asiakkaamme. Se on paljon alalla, jossa lähes kolmasosa projekteista epäonnistuu. Rakentamistamme ohjelmistoista kerromme sivulla "Ohjelmistot".
Oracle on tietokantatoimittajana ehdoton ykkönen. Erityisesti huipputurvallisuutta vaativat sovellukset käyttävät tiedon varastointiin Oracle tietokantaa.

Tulevaisuus

Edellä kuvattu uudistustyö on vaatinut resursseja. Olemme panostaneet vahvasti web-sovellusten tuotekehitykseen ja samalla keskittäneet voimakkaasti toimintaamme. Katsomme, että se on kannattanut.
Työmme on ollut tuloksellista. Meillä on nyt uudenaikaisten web-sovellusten vahvistuksena uusia, alan kehittyneintä teknologiaa edustavia ohjelmistoja. Focusa pesulaohjelmisto on tietojemme mukaan ensimmäinen Suomessa markkinoitava, pesula- ja puhdaspalvelusektorille tarkoitettu pilvi-teknologiaan perustuva sovellus. Muualla maailmassa niitä on joitakin.
Erityisen ylpeitä olemme tarkoissa mittaus- ja kalibrointilaitteissa käytettävistä sovelluksista, joista osa on jo tuotannossa. Se kasvattaa luottamustamme siihen, että pystymme rakentamaan todella vaativia ohjelmistoja.
Vuosi 2018 näyttää lupaavalta. Yhtiömme kivijalat, pätevä, innostunut henkilökunta ja huippulaatua olevat tuotteet antavat tukevan alustan toiminnallemme.