Modernit web-sovellukset

Standardien mukaiset


Web-ohjelmistomme toimivat niin paikallisverkossa kuin pilvessäkin.
Kevytrakenteinen web-arkkitehtuuri
Focusa web-sovellusten rakenteet ovat kevyet ja samalla yksinkertaiset. Ne ovat yleisesti hyväksyttyjen standardien mukaiset. Sovellukset on helppo liittää muihin standardin omaaviin ohjelmistoihin. Focusa sovellukset toimivat lähiverkossa tai pilvessä. Ne ovat ajantasaisia pitkälle tulevaisuuteen.
Web-sovelluksen operointiin käyttäjä tarvitsee vain työasemassa tai mobiililaitteessa olevan internet-selaimen, jolla hän voi ottaa yhteyden keskuskoneella olevaan tietokantaan. Samaa web-sovellusta voi käyttää yhtäaikaa kymmeniä tai tuhansia käyttäjiä. Ohjelmiston helppo ylläpito perustuu juuri tähän.
Käyttäjän ei tarvitse huolehtia ohjelmiston päivityksistä, virustorjunnasta jne. Web-ohjelmiston hyvinvoinnista huolehtivat keskkitetysti alan ammattilaiset. Uusien käyttäjien liittäminen järjestelmään on helppoa. Lue lisää web-arkkitehtuurista.
Haluatko tutustua Focusa web-sovellukseen. Järjestämme esittelyn tai demon.   .Tilaa aika tästä.

Pesulaohjelmisto

Focusa pesulaohjelmisto kattaa kaikki normaalissa pesulatoiminnassa tarvittavat osat
Focusa pesulaohjelmistossa on päivittäisessä pesulatoiminnassa tarvittavat osat, pyykin vastaanotosta puhtaan pyykin lähetteiden tekoon. Lisäksi sovelluksessa on mm. viivakoodituksen tai RFID:n käyttöönottomahdollisuus, vuokraukset, sopimukset ja asiakasliittymät. Ohjelmiston monipuolisilla työkaluilla voit jalostaa tiedot havainnollisiksi raporteiksi.
Focusa pesulaohjelmisto soveltuu hyvin kasvavalle pesulayritykselle. Suuri useita toimipisteitä käsittävä pesulakonserni hyötyy ohjelmiston erinomaisesta skaalautuvuudesta. Pesulan tietojärjestelmään liittyvien muiden komponenttien, kuten RFID, hankinnassa avustamme asiakkaitamme.
Ohjelmisto on osoittanut luotettavuutensa neljän vuoden tuotantokäytössä suuressa pesulassa. Nopean kehityskaaren ja web-teknologian ansiosta hintamme ovat kilpailuykyiset.

Asiakasohjelmisto

Asiakashallintaa

Focusa asiakasohjelmisto on suunniteltu pk-yrityksen asiakashallintaan. Ohjelmiston kantava piirre on sen selkeys ja helppokäyttöisyys. Asiakasprofiilit on helppo toteuttaa.
Raportit ja tilastot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden liiketoiminnan "älykkyyden" (Business inteligence) kehittämiseen. Tällä saralla Fcousa web-sovellukset ovat vahvoilla.
Oman organisaation henkilöstöhallinta, töiden ja tehtävien seuranta ja ajoitus kuuluu ohjelmistoon. Ohjelmiston avulla on helppo verrata työstä saatavaa tuottoa siihen kuluviin kustannuksiin. Töitä voi ryhmitellä eri tavoin kuten markkinointityö ja kehitystyö. Niistä tulostettavat graafit antavat perustietoa yrityksen liiketoiminnasta.
Asiakastietojen yhdistely muihin järjestelmiin kuten laadukkaisiin Oracle'n sovelluksiin avaa kiintoisia mahdollisuuksia. Asiakasohjelmistosta on yhteysmahdollisuus myös Fonectan yritystietoihin.

Vuokrausohjelmisto

Focusa vuokrausohjelmisto on luotettava ja turvallinen.
  • Tuotantokäytössä suuressa kaupungissa.
  • Kustannustehokas.
  • Kuntien asuntojen ja maa-alueiden kaikki vuokraustoiminnat.
Kiinteistöohjelmisto
Focusa vuokrausohjelmisto on ollut tuotantokäytössä runsaat 10 vuotta. Kiinteistösovellus noudattaa tiukasti yleisesti hyväksyttyjä standardeja. Se takaa, että ohjelmistolla on avaimet nykyisiin ja tuleviin, viranomais- tai muihin tietojärjestelmiin kuten avoimiin paikkatietoihin.
Täysin suomalaisessa kiinteistösovelluksessa on kaikki vuokra-alueiden, rakennusten ja huoneistojen hallintaan tarvittavat tiedot. Se tuottaa mm. vuokrasopimukset ja laskutiedot sekä laskee vuokratavoitteet kuukausiksi tai vuosiksi eteenpäin ottaen huomioon erityiskorvaukset ja indeksitarkistukset.
Focusa käyttää tarvittaessa monipuolisesti hyväksi Trimble Locus järjestelmän tietoja. Focusa vuokrausohjelmisto tuottaa CGI:n talousjärjestelmään (Rondo) sopivat laskutustiedot. Samanlainen rajapinta on mahdollinen myös muihin talousohjelmistoihin. Uuden Focusan toiminnoissa voimme ottaa huomioon tilaajan toiveet täysimääraisesti.
Web-ohjelmisto voidaan sijoittaa paikallisverkkoon tai internetin kautta etä- tai pilvipalvelimelle. Olemme saaneet hyvää, myönteistä palautetta käyttäjiltä. Lue lisää web-ohjelmistosta.
Lisätietoja myös puhelin 050 410 7410 tai 041 507 3570