/* */

Modernit web sovellukset

Standardien mukaiset


Web-ohjelmistomme toimivat yhtä sujuvasti niin paikallisverkossa kuin pilvessäkin.
Web-ohjelmistomme ovat mukautuvia
Focusa web-ohjelmistojen rakenteet ovat kevyet ja samalla yksinkertaiset. Ne ovat aina yleisesti hyväksyttyjen standardien mukaiset. Ne on helppo liittää muihin standardin omaaviin ohjelmistoihin. Focusa web-ohjelmistot toimivat oman talon lähiverkossa tai tarpeen vaatiessa pilvessä. Nämä seikat takaavat, että ne ovat ajantasaisia pitkälle tulevaisuuteen.
Web-ohjelmiston operointiin käyttäjä tarvitsee vain päätelaitteessa olevan selaimen, jolla hän voi ottaa yhteyden keskuskoneella olevaan web-sovellukseen. Päätelaite voi olla työasema tai mobiililaite. Samaa web-ohjelmistoa voi käyttää yhtäaikaa kymmeniä tai satoja käyttäjiä. Web-arkkitehtuurin yksinkertaisuus ja helppo ylläpito perustuvat juuri tähän.
Käyttäjän ei tarvitse huolehtia ohjelmiston päivityksistä, virustorjunnasta jne. Web-ohjelmiston hyvinvoinnista huolehtivat alan ammattilaiset keskitetysti. Uusien käyttäjien liittäminen järjestelmään on äärimmäisen helppoa. Lue lisää web-arkkitehtuurista.
Tervetuloa tutustumaan upeisiin, nykyaikaisiin web-ohjelmistoihin tänne Paimioon. Voimme järjestää myös muun esittelyn. Kysy meiltä.

Pesulaohjelmisto

Focusa pesulaohjelmisto kattaa kaikki normaalissa pesulatoiminnassa tarvittavat osat
Focusa pesulaohjelmistossa on kaikki päivittäisessä pesulatoiminnassa tarvittavat osat, pyykin vastaanotosta puhtaan pyykin lähetteiden tekoon. Lisäksi sovelluksessa on mm. viivakoodituksen tai RFID:n käyttöönottomahdollisuus, vuokraukset, sopimukset, asiakasliittymät ja asiakkaiden tilaukset. Ohjelmiston monipuolisilla työkaluilla pesulan tiedot voi jalostaa havainnollisiksi tilastoiksi ja raporteiksi.
Joustava pesulaohjelmisto soveltuu hyvin myös kasvavalle tai muuttuvalle pesulayritykselle. Suuri useita toimipisteitä käsittävä pesulakonserni hyötyy merkittävästi ohjelmiston olosuhteisiin mukautuvasta arkkitehtuurista. Ohjelmisto on pienellä työllä muunnettavissa muunlaisenkin prosessin seurantaohjelmaksi.
Pesulan tietojärjestelmään liittyvien muiden komponenttien kuten talousohjelmistojen ja RFID laitteiden hankinnassa avustamme asiakkaitamme. Siirrämme asiakkaamme nykyisen ohjelmiston tiedot Focusa pesulaohjelmiston tietokantaan.
Kustannustehokas
Ohjelmisto on osoittanut luotettavuutensa ja taloudellisuutensa noin neljän vuoden jatkuvassa tuotantokäytössä suuressa pesulassa. Nopean kehityskaaren ja web-teknologian ansiosta pystymme tarjoamaan Focusa pesulaohjelmiston erittäin kilpailukykyiseen hintaan.

Asiakasohjelmisto

Focusa asiakasohjelmisto on suunniteltu alusta alkaen pk-yrityksen asiakashallintaan. Ohjelmiston kantava piirre peruskäytössä on sen selkeys ja helppokäyttöisyys. Tarvittaessa käytön monipuolistaminen, esimerkiksi asiakasluokkien ja asiakasprofiilien muodossa, on myös helppo toteuttaa.
Eri tyyppiset raportit, graafit ja tilastot tarjoavat hyvän mahdollisuuden liiketoiminnan "älykkyyden" (Business inteligence) kehittämiseen. Tällä saralla Dianti Oy ja sen rakentamat sovellukset ovat vahvoilla.
Asiakasohjelmisto sisältää kattavan asiakastiedon hallinnan lisäksi paljon muuta. Oman organisaation henkilöstöhallinta, töiden ja tehtävien seuranta ja ajoitus upeina kalentereina kuuluu ohjelmistoon. Ohjelmiston avulla on helppo verrata työstä saatavaa tuottoa siihen kuluviin kustannuksiin. Töitä voi ryhmitellä esimerkiksi osastoittain ja lajeittain kuten markkinointityö ja kehitystyö. Niistä tulostettavat graafit antavat perustietoa yrityksen liiketoiminnasta.
-- Tietenkin käytämme sitä myös itse.
Avoimempi ja skaalautuvampi
Asiakastietojen yhdistely standardoitujen, avointen rajapintojen kautta muihin järjestelmiin ja integrointi laadukkaisiin Oracle Fusion Middleware sovelluksiin avaa hyvät laajentumismahdollisuudet. Asiakasohjelmistosta on yhteyskäytävä Fonectan yritystietoihin, jotka voi hankkimalla lisenssin Fonectalta ladata suoraan Asiakasohjelmistoon.

Vuokrausohjelmisto

Focusa vuokrausohjelmisto on luotettava ja turvallinen.
  • Ohjelmisto tuotantokäytössä suuressa kaupungissa.
  • On kustannustehokkuudeltaan ylivoimainen.
  • Kattaa kuntien asuntojen ja maa-alueiden kaikki vuokraustoiminnat.
Vuokrausohjelmisto on nykyaikainen
Focusa vuokrausohjelmiston web-versio on ollut tuotantokäytössä runsaat puoli vuotta. Kaikki näyttää sujuvan todella hyvin. Web-ohjelmistossa olemme pitäytyneet tiukasti yleisesti hyväksytyissä standardeissa. Se takaa, että ohjelmistolla on avaimet nykyisiin ja tuleviin, viranomais- tai muihin tietojärjestelmiin kuten avoimiin paikkatietoihin.
Vuokrausohjelmistossa on kaikki vuokra-alueiden, rakennusten ja huoneistojen hallintaan tarvittavat tiedot. Osapuolitiedot sisältävät perustietojen lisäksi mm. osoite-, pankkiyhteys-, puhelin- ja sähköpostitiedot. Ohjelmistossa on tietysti myös asukashakemus- ja -valintamoduulit. Järjestelmä tuottaa mm. vuokrasopimukset ja laskutiedot sekä laskee vuokratavoitteet kuukausiksi tai vuosiksi eteenpäin ottaen huomioon erityiskorvaukset ja indeksitarkistukset.
Focusa käyttää tarvittaessa monipuolisesti hyväksi Teklan Trimble Locus järjestelmän tietoja. Haettuja tietoja verrataan Focusassa jo olemassaoleviin tietoihin. Focusa vuokrausohjelmisto tuottaa CGI:n talousjärjestelmään (Rondo) sopivat laskutustiedot. Ne on helppo muuntaa sopiviksi myös muihin talousohjelmistoihin. Uuden Focusa vuokrausohjelmiston toiminnoissa voimme ottaa huomioon tilaajan toiveet.
Web-arkkitehtuuri mahdollistaa Focusa vuokrausohjelmistolle kilpailukykyisen hinnan. Web-ohjelmisto voidaan sijoittaa paikallisverkkoon tai internetin kautta etä- tai pilvipalvelimelle. Sovellus korvaa vanhentuneen Java-appletti-pohjaisen sovelluksen. Olemme saaneet erittäin hyvää, myönteistä palautetta käyttäjiltä. Siirtymistä uuteen ohjelmistoon on osaltaan auttanut järjestämämme kattava käyttökoulutus. Lue lisää web-ohjelmistosta.
Lisätietoja myös puhelin 050 410 7410 tai 041 507 3570