Skip to Main Content

Ylä-alue

Päivitetty: 12.2.2021

Ohje

Interaktiivinen grid (IG)
Interaktiivinen grid (IG) on Focusan uusin työkalu, jolla voit hakea tietokannasta suodatettua tietoa ja tulostaa siitä monipuolisia raportteja ja kaavioita. IG on vielä osin kehitteillä. --Oracle suosittele nimitystä 'Interaktiivinen grid' ja lyhennettä IG (Interactive Grid).

Alla yhteenveto ohjeen luvuista 'Toiminnot' ja 'Painikkeet'.

Toiminnot

Interaktiivisessa gridissä voit:
 1. Hakea ja ja ryhmittää tietueita eri tavoin. Katso Toimintovalikon ohje.
 2. Laatia nopeasti eri tyyppisä raportteja, jotka voit tulostaa esimerkiksi Excel taulukkolaskentaohjelmaan.
  Huomautus: Standardiraportit avautuvat Toiminnot-valikosta tai tällä sivulla myös napauttamalla painiketta "Lataa"-- Dianti voi tarvittaessa valmistaa monipuolisempia ja kehittyneempiä raportteja.
 3. Seurata (luomiesi) kaavioiden avulla esimerkiksi sarakkeen summatiedon korrelattiota johonkin toiseen sarakkeeseen.
  Huomaus: Voit helposti muuttaa kaavion mieleiseksesi napsauttamalla avatussa Kaaviossa kohtaa "Muokkaa kaaviota".
 4. Laatia omia yksityisiä tai julkisia tallennettuja raportteja.

Painikkeet

Kuvauksia painikkeista:
 1. Hakusarakkeen valinta (suurennuslasi), ts. mistä sarakkeesta kysely tapahtuu.
 2. Toimintovalikko avaa hakuraportin toiminnot.
 3. Sarakeohjepainike, joka, jos ohje on olemassa, näkyy kysymysmerkkikuvakkeena napautettaessasi sarakeotsikkoa.
 4. Raportti-/kaavionäkymän voit vaihtaa Toimintovalikko-painikkeen vasemmalla puolella olevilla ikonipainikkeilla.
 5. Luo uusi-painikkeella luot uuden tietueen.
Interaktiivisen gridin toiminnot

Hakemisto, valittu-linkki ja raportin tilan suurentaminen

Hakemisto on sivun vasemmassa reunassa. Se on hierarkkinen luettelo haku- ja lomakeraporteista. Linkit avaavat asiakasohjelmistossa viimeksi valitsemasi asiakkaan/henkilön/projektin. Hakemisto on kuvattu tarkemmin ohjeessa 'Navigointi'.
Focusa.
Raportin otsakepalkin vasemmassa reunassa on gridin nimi, esim. 'Asiakkaat'. Se on pääsääntöisesti aina monikossa. Palkin oikeassa reunassa voi olla kuvakepainike (<- ->), jolla voit maksimoida raportin koon. Gridin tilaa voit suurentaa myös oikeassa ylänurkassa, Focusa-logon vasemmalla puolella olevalla kuvakepainikkeella, joka sulkee mahdollisesti avoinna olevan hakemiston.

IG raportin tulostus

Focusassa voit tulostaa raportteja standarditulostusraporteina ja kehittyneempinä tulostusraporteina. Standardiraportit avautuvat toimintovalikon kohdasta 'Standarditulostusraportit'. Siellä voit valita tulostusraportin muodon Excelistä alkaen. Nämä raporttitulosteet riittävät moniin käytännön tarpeisiin.
Focusa sovelluksissa on valmiina tulostusraportteja eri tarkoituksiin. Dianti voi myös tehdä edullisesti ja nopeasti yrityksesi tarvitseman tulostusraportin, jossa voi olla kuvia ja graafisia esityksiä.

Hakualue

IG rapotin haku on luontevinta aloittaa hakualueesta. Alue muodostuu tekstialueesta ja painikkeista 'Sarakevalinta' ja 'Hae'. Voit hakea rivejä tietokannasta siten, että haussa on mukana:
 1. kaikki sarakkeet
 2. vain valitsemasi sarake.
Focusa.
Itse haku tapahtuu seuraavasti:
 1. Jos haluat haun tapahtuvan vain tietystä sarakkeesta, napsauta painiketta 'Sarakevalinta'.
 2. Valitse listasta sarake, joka mukana haussa.
 3. Jos haluat haun taphtuvan kaikista sarakkeista, aloita suoraan seuraavasta kohdasta.
 4. Kirjoita tekstialueeseen merkkijono, joka sisältyy haettaviin arvoihin.
 5. Napsauta painiketta 'Hae'.
 6. Ohjelmisto tekee suodattimen, joka rajoittaa haun annetun merkkijonon sisältäviin riveihin. Suodattimesta on oma kappale alempana.
 7. IG hakee suodatetut rivit.

Sarakeotsake

Sarakeotsake on interaktiivisen gridin (IG) jokaisen sarakkeen yläosassa oleva sarakkeen nimen sisältävä alue. Sen avaaminen tarjoaa erilaisia toimintoja.
Sarakeotsikko
 1. Lajittelu, ylös tai alaspäin.
 2. Sarakkeen piilottaminen
 3. Kontrollikatko, jolla voit jakaa raportin sarakkeen arvojen mukaisiin ryhmiin.
  - Napauta kuvaketta, jolloin tapahtuu raportin ryhmittely.
 4. Tekstialueeseen voit kirjoittaa hakuehdon. Hakuehto pienentää välittömästi haettujen rivien määrää.
 5. Voit valita listasta jonkun arvon, jolloin Focusa hakee valitun rivin.

Tallennetut raportit

Tallennettujen raportien valikossa voi olla oletusraportin lisäksi useita yksityisiä tai vaihtoehtoisia (= julkisia) . Oletusraportti hakee kaikki rivit tietokannasta, esimerkiksi kaikki organisaation asiakkaat. Voit rajata suodattimilla rivijoukon haluamaksesi. Usein tarvitut lomakeraportit on kuitenkin kätevintä tallentaa.
Tallennus tapahtuu seuraavasti:
Tallennus
Tallennus
 1. Lisää esimerkiksi oletusraportiin suodattimet, ryhmänäkymät jne.
 2. Hae raportti
 3. Valitse Toimintovalikosta 'Tallenna raportti'.
 4. Ohjelmisto avaa 'Tallenna nimellä' dialogin'.
 5. Valitse tyyppi 'Oletus','Vaihtoehtoinen' tai 'Yksityinen'.
 6. Oletus-vaihtoehdossa raportti tallentuu ilman nimeä. Muissa vaihtoehdoissa anna lomakeraportille lyhyt nimi.
 7. Jos valitsit 'Vaihtoehtoinen', voit valita autorisoinnin (=ketkä näkevät raportin).
  Yksityiset lomakeraportit näkyvät vain sinulle.
 8. Napsauta 'Tallenna', jolloin raportti tallentuu.

Raporttinäkymät

Focusa.
Voit esittää jokaisen gridin kolmena eri esitysmuotona. Ne ovat raporttinäkymä, kaavionäkymä ja ryhmänäkymä.
Raporttinäkymä on aina näkyvissä. Siinä voit hakea rivejä tietokannasta ja esim. tallentaa niitä 'tallennetuiksi raporteiksi'. Kaavionäkymä syntyy tehdessäsi raportista graafisen esityksen. Kaavion teon voit napauttaa toimintovalikon 'Muoto' - 'Kaavio' kohdasta. Kaavio on itse opastava ja siitä on myös ohje toimintovalikon 'Ohje' kohdassa.
Ryhmänäkymä syntyy ryhmitellessäsi raportin jonkun sarakearvon, esim. 'Postitoimipaikka', mukaisiin ryhmiin. Ryhmittelyn voit käynnistää toimintovalikon kohdasta 'Muoto' - Ryhmitä (Group by). Myös ryhmittelystä on opasdtus toimintovalikon 'Ohje' kohdassa.

Raporttityypit

Alla on eri raporttityyppien kuvaukset:
>
Oletusarvoinen rivilomake voi olla primääri- tai vaihtoehtoinen raportti. Oletusarvoiset raportit näkyvät kaikille käyttäjille raporttivalikon alussa. Vaihtoehtoiseen, nimettyyn lomakeraportiin voit asettaa suojauksen (Autorisointi), jolloin se näkyy vain autorisoiduille käyttäjille.
Nimetty lomakeraportti voi olla myös yksityinen, jolloin raportti näkyy vain raportin luojalle. Kaikista raporttityypeistä voit tehdä 'tallennetun raportin'.

Rivien/tietueiden karsinta

Voit halutessasi jättää pois raportista tietokannasta haettuja rivejä ohjelmiston Karsi-toiminnolla. Toiminnosta on apua esimerkiksi, kun haluat tulostaa raportin suppeampana johonkin tiedostoon tai vaikkapa Exceliin. Rivit eivät poistu tietokannasta.
Karsi-toiminto on toistaiseksi vain joissakin Focusan sovelluksissa. Se näkyy raportin rivien vasemmassa reunassa olevana pienenä neliönä, joihin voit valita karsittavat rivit.

Interaktiivisen gridin painikkeet
Tavallisimmat painikkeet on jo käsitelty ylempänä. Alla on yhteenveto painikkeista:
 1. Toimintovalikko-painikkeella avaat valikon raportin toiminnoista.
 2. Luo uusi-painike näkyy vain, jos olet jo valinnut jonkun asiakkaan. Se avaa asiakaskohtaisen lomakkeen, jossa voit antaa tiedot uudelle riville.
 3. Raportti-/kaavio-/ryhmänäkymän voit vaihtaa Toimintovalikko-painikkeen vasemmalla puolella olevilla kuvakepainikkeilla. Avoinna oleva vaihtoehto on tummennettu.
Huomautus: Kaavio- tai ryhmä-painike on olemassa vain, jos sitä vastaava näkymä (kaavio, ryhmä) on olemassa.

Hakuesimerkki

Haluat muuttaa asiakas Tuulitukku Oy:n yhteyshenkilö Veikko Sademetsän puhelinnuneroa.
Toimi näin:
 1. Napauta hakemistossa Yhteydet ja siellä Yhteyshenkilöt. Rivilomake Yhteyshenkkilöt avautuu.
 2. Kirjoita hakukenttään 'metsä' ja napauta painiketta 'Hae'. Seitsemän yhteyshenkilöriviä , joiden nimessä on merkkijono 'metsä' ilmestyy raporttiin.
 3. Napauta kynäkuvaketta Veikko Sademetsän kohdalla. Editointilomake avautuu.
 4. Päivitä puhelinnumero ja tallenna.