Skip to Main Content

Ylä-alue

Päivitetty: 12.2.2021

Ohje

Interaktiivinen raportti
Interaktiivinen raportti (IR) on Focusan on monipuolinen haku- ja "business intelligence"-työkalu , jolla voit hakea haluamasi tiedot tietokannasta ja luoda raportteja ja kaavioita. Ohjeen alussa on yhteenveto raportin toiminnoista.
Interaktiivisen raportin (IR) toiminnoista löydät lisäksi yksityiskohtaisia ohjeita Toimintovalikon kohdasta 'Ohje'. Interaktiivista raportia kehittyneempi raportti on Interaktiivinen grid (IG). Käytämme raporteista Oracle Finland Oy:n suosittelemia lyhenteitä 'IR' ja 'IG'. Paperille tulostettavat raportit ovat tulostusraportteja (standardi tai erillinen).
Yhteenveto interaktiivisen raportin toiminnoista
Raporttisivun osat (ylhäältä alas):
 1. Yläpalkki, jossa näkyy mm. Focusa tai Dianti logo ja Ohje-painike
 2. Valittu-linkit, joissa on käyttäjän on viimeksi valitsemat kohteet.
 3. Otsakepalkki, jossa on raportin nimi ja oikeassa reunassa raporttialueen suurentaja. <->.
 4. Sivun vasemmassa reunassa on hakemisto, jossa on IR ja IG raportit. Valitut raportit erottuvat phjavärinsä kautta.

Toiminnot

IR:ssa voit:
 1. Hakea ja ja ryhmittää tietueita. Katso Toimintovalikon ohje.
 2. Laatia raportteja, jotka voit siirtää esimerkiksi Excel taulukkolaskentaohjelmaan.
  Huomautus: Standarditulostusraportit avautuvat Toiminnot-valikosta tai napauttamalla painiketta 'Lataa'.
 3. Luoda monipuolisia kaavioita.
  Huomautus:

  Voit helposti muokata kaaviota napauttamalla kohtaa 'Muokkaa kaaviota'.

 4. Luoda yksityisiä tai julkisia tallennettuja raportteja (ohje alempana).
 5. Dianti rakentaa pyydettäessä asiakasyritykselle tulostettavia raportteja.

Painikkeet

 1. Hakusarakkeen valinta (suurennuslasi), ts. mistä sarakkeesta kysely tapahtuu.
 2. Toimintovalikko avaa raportin toiminnot.
 3. Sarakeohjepainike näkyy kysymysmerkkikuvakkeena napautettaessasi sarakeotsikkoa.
 4. Raportti-/kaavionäkymän vaihto Toimintovalikko-painikkeen vasemmalla puolella olevilla ikonipainikkeilla.
 5. Luo uusi-painikkeella luot uuden tietueen.
Interaktiivisen raportin toiminnot

Hakemisto ja Raportin tilan suurentaminen

Hakemisto on raporttisivun vasemmassa reunassa. Se on hierarkkinen luettelo IR raporteista.
Focusa.
Raportin otsakepalkin vasemmassa reunassa on raportin nimi, esim. "Asiakkaat". Palkin oikeassa reunassa voi olla kuvakepainike (<- ->), jolla voit suurentaa raportin koon. Raportin tilaa voit suurentaa myös vasemmassa ylänurkassa, Focusa-logon vasemmalla puolella olevalla kuvakepainikkeella.

Hakualue

Hakualue muodostuu tekstialueesta ja painikkeista 'Sarakevalinta' ja 'Hae'. Voit hakea rivejä tietokannasta siten, että haussa on mukana:
 1. kaikki sarakkeet
 2. vain valitsemasi sarake.
Focusa.
Haku tapahtuu seuraavasti:
 1. Jos haluat haun tapahtuvan vain tietystä sarakkeesta, napauta painiketta 'Sarakevalinta'.
 2. Valitse listasta sarake, joka mukana haussa.
 3. Jos haluat haun taphtuvan kaikista sarakkeista, aloita suoraan kohdasta 4.
 4. Kirjoita tekstialueeseen merkkijono, joka sisältyy haettaviin arvoihin.
 5. Napauta painiketta 'Hae'.
 6. Ohjelmisto tekee suodattimen, joka rajoittaa haun annetun merkkijonon sisältäviin riveihin. Suodattimesta on oma kappale alempana.
 7. Ohjelmisto hakee suodatetut rivit.
 8. Voit jatkaa raportin muokkausta.

Sarakeotsake

Sarakeotsikko
Sarakeotsake on raportin jokaisen sarakkeen yläosassa oleva sarakkeen nimen sisältävä alue.
 1. Lajittelu, ylös- tai alaspäin.
 2. Sarakkeen (väliaikainen) piilottaminen
 3. Kontrollikatko, jolla voit jakaa raportin sarakkeen arvojen mukaisiin ryhmiin.
  - Napsauta kuvaketta, jolloin tapahtuu raportin ryhmittely.
 4. Tekstialueeseen voit kirjoittaa hakuehdon, joka edelleen vähentää raportin rivien määrää.
 5. Voit valita listasta jonkun arvon, jolloin Focusa hakee valitun rivin.

Suodatin

Suodatin
Edellä kuvattiin hakuehtojen antamista ja niissä automaattisesti muodostuvia suodattimia.
Voit luoda suodattimen myös napauttamalla 'Toimintovalikko' ja valitsemalla 'Suodatin'. -- Valitse syntyvässä dialogi-ikkunassa suodatintyypiksi 'Sarake'. Kuvan esimerkissä sarakkeeksi on valittu 'Asiakkaan nimi'. Alla 'Operaattori - Yhtälö' kombinaation arvoja:.
 1. kaltainen (lke) => %tex%
  - % = täyttömerkkejä
 2. joukossa (in) => Asiakas1, ..,Asiakasn (muissa sovelluksissa vastaavasti)
 3. sisältää => tex (kuvassa)
  - ei %
Syötä kenttään 'Yhtälö' sopivat arvot ja napauta painiketta 'Hyväksy'.

Tallennetut raportit

Tallennus
Tallennus
Olet edellä luonut suodattimilla rajatun raportin. Suodatustietojen tallennus on mahdollista ns. tallennettujen raportien avulla. -- Valmiit tallennetut raportit saat näkyviin hakualueen oikealla puolella olevasta valikosta.
Raportin tallennus tapahtuu seuraavasti:
 1. Valitse Toimintovalikosta 'Tallenna raportti'.
 2. Ohjelmisto kysyy 'Nimetty raportti' vai 'Oletusarvoinen raportti' (ylempi kuva).
 3. Jos valitsit 'Oletusarvoinen', ohjelmisto kysyy 'Primääri' vai 'Vaihtoehto' (alempi kuva).
 4. Valitse aina 'Vaihtoehto'. Primääri muuttuu vain erikoistapauksissa.
 5. Anna vaihtoehto-raportille uniikki nimi.
 6. Jos valitsit kohdassa 'Nimetty raportti', voit tallentaa sen julkisena tai yksityisenä.
 7. Anna aina nimetylle raportille uniikki nimi ja lyhyt kuvaus.
 8. Napauta 'Hyväksy', jolloin raportti tallentuu.
 9. Oletusraportin, julkisen ja yksityisen nimetyn raportin erot:
  Ensisijainen (=primääri) oletusraportti hakee "oletusarvoisesti" kaikki rivit. Vaihtoehtoinen oletusraportti on tarvittaessa helppo muuttaa ensisijaiseksi raportiksi ja takaisin. Oletusraportit ovat kaikkien käyttäjien käytettävissä, mutta niitä ei voi poistaa ja ne kopioituvat sovelluksen kopioinnin yhteydessä.
  Julkista (nimetty) raportia voi käyttää kuka tahansa, mutta sitä ylläpitää (päivittää, poistaa jne) sen kehittäjä. Julkinen raportti voidaan estää kopioitumasta sovelluksen kopioinnin kanssa. Se on siten sovelluskohtainen.
  Yksityinen (nimetty) raportti on kehittäjän oma raportti, joka ei näy muille.

Interaktiivisen raportin tulostusraportti

Standarditulostusraportit
Focusassa voit tulostaa raportteja standarditulostusraporteina ja erillisinä tulostusraporteina. Standardiraportit avautuvat toimintovalikon kohdasta Standarditulostusraportit. Siellä voit valita tulostusraportin muodon Excelistä alkaen.
Focusa sovelluksissa on valmiina erillisiä tulostusraportteja, jotka avautuvat omista painikkeista. Dianti voi myös tehdä haluamasi, grafiikkaa sisältävän tulostusraportin.

Raporttinäkymät

Focusa.
Voit esittää jokaisen hakuraportin kolmena eri esitysmuotona, näkymänä. Ne ovat raporttinäkymä, kaavionäkymä ja ryhmänäkymä.
Raporttinäkymä on aina näkyvissä. Siinä voit hakea rivejä tietokannasta ja esim. tallentaa niitä 'tallennetuiksi raporteiksi'. Kaavionäkymä syntyy tehdessäsi hakuraportista graafisen esityksen. Kaavion teon voit napauttaa toimintovalikon 'Muoto' - 'Kaavio' kohdasta. Kaavio on itse opastava ja siitä on ohje toimintovalikon 'Ohje' kohdassa.
Ryhmänäkymä syntyy ryhmitellessäsi raportin jonkun sarakearvon, esim. 'Postitoimipaikka' (asiakasohjelmistossa), mukaisiin ryhmiin. Ryhmittelyn voit käynnistää toimintovalikon kohdasta 'Muoto' - Ryhmitä (Group by). Myös ryhmittelystä on ohje toimintovalikon 'Ohje' kohdassa.

Raporttityypit

Alla on eri raporttityyppien kuvaukset:
Oletusarvoinen hakuraportti voi olla ensisijainen (primääri) tai vaihtoehtoinen raportti. Valitse aina vaihtoehtoinen raportti. Oletusarvoiset raportit näkyvät kaikille käyttäjille raporttivalikon alussa.
Nimetty hakuraportti voi olla julkinen tai yksityinen. Julkinen raportti näkyy kaikille. Yksityinen raportti näkyy vain raportin luojalle. Kaikista raporttityypeistä voit tehdä 'tallennetun raportin'.

Rivien/tietueiden karsinta

Voit halutessasi poistaa (karsia) raportista tietokannasta haettuja rivejä ohjelmiston Karsi-toiminnolla. Toiminnosta on apua esimerkiksi, kun haluat tulostaa raportin suppeampana johonkin tiedostoon tai vaikkapa Exceliin. Rivit (tietueet) eivät poistu tietokannasta.
Karsi-toiminto on toistaiseksi vain joissakin Focusan sovelluksissa. Se näkyy hakuraportin rivien vasemmassa reunassa olevana pienenä neliönä, joihin voit napauttaa karsittavat rivit.
Interaktiivisen raportin painikkeet
Tavallisimmat painikkeet on jo käsitelty ylempänä. Alla on yhteenveto painikkeista:
 1. Toimintovalikko-painikkeella avaat valikon hakuraportin toiminnoista.
 2. Luo uusi-painike näkyy vain, jos olet jo valinnut jonkun asiakkaan. Se avaa asiakaskohtaisen lomakkeen, jossa voit antaa tiedot uudelle riville.
 3. Raportti-/kaavio-/ryhmänäkymän voit vaihtaa Toimintovalikko-painikkeen vasemmalla puolella olevilla kuvakepainikkeilla. Avoinna oleva vaihtoehto on tummennettu.
Huomautus: Kaavio- tai ryhmä-painike on olemassa vain, jos sitä vastaava näkymä (kaavio, ryhmä) on olemassa.

Hakuesimerkki

Haluat muuttaa asiakas Tuulitukku Oy:n yhteyshenkilö Veikko Sademetsän puhelinnuneroa.
Toimi näin:
 1. Napauta hakemistossa Yhteydet ja siellä Yhteyshenkilöt. Hakuraportti Yhteyshenkkilöt avautuu.
 2. Kirjoita hakukenttään 'metsä' ja napauta painiketta 'Hae'. Seitsemän yhteyshenkilöriviä , joiden nimessä on merkkijono 'metsä' ilmestyy raporttiin.
 3. Napauta kynäkuvaketta Veikko Sademetsän kohdalla. Editointilomake avautuu.
 4. Päivitä puhelinnumero ja tallenna.