Skip to Main Content
 

Ohjelmistokuvaus

Moduulit mikropalveluisssa
   --- Päivitys 19.8.2022
Pilvi
Focusa web-sovellukset voivat muodostaa moduuleja mikropalveluissa
____________________________
Mikropalvelut ovat ratkaisijoita
Maailmalla keskustellaan paljon suurten monoliittisten sovelluksien ylläpitovaikeuksista ja niiden jakamisesta pienempiin moduuleihin. Ylläpitohankaluuksista löytyy esimerkkejä kotimaastakin. Potilastietojärjestlmä Apotti on ehkä tunnetuin, mutta ei varmasti viimeisin
Miten osittaminen ja hajauttaminen toteutetaan on valtava ja monipolvinen kysymys. Menemättä yksityiskohtiin pidämme lupaavimpana tekniikkana hajauttamiseen mikropalveluja. Niissä itsenäiset moduulit voidaan rakentaa hyvin erilaisilla tavoilla. Tärkeässä osassa ovat rajapinnat ja moduulien hallinta.
Moduuliksi soveltuu hyvin oman tietokannan sisältävä Focusa sovellus Oracle pilvessä, jossa siihen on kehitetty tarvittavat rajapinnat ja arkkitehtuuri.
Lue lisää:
  1. Mikropalvelu