Skip to Main Content
 

Ohjelmistokuvaus

Focusa ohjelmistot mikro-palveluisssa
   --- Päivitys 19.4.2023
Pilvi
Focusa web-sovellukset voivat muodostaa kontteja (moduuleja) mikropalveluissa
____________________________
Mikropalvelut ratkaisuksi monoliitteihin
Maailmalla keskustellaan paljon suurten monoliittisten sovelluksien ylläpitovaikeuksista ja niiden jakamisesta pienempiin moduuleihin. Ylläpitohankaluuksista löytyy esimerkkejä kotimaastakin. Potilastietojärjestelmä Apotti on ehkä niistä tunnetuin.
Miten osittaminen ja hajauttaminen toteutetaan on valtava ja monipolvinen kysymys. Menemättä yksityiskohtiin pidämme lupaavimpana tekniikkana hajauttamiseen mikropalveluja. Niissä itsenäiset moduulit eli kontit voidaan rakentaa hyvin erilaisilla tavoilla. Tärkeässä osassa ovat rajapinnat ja moduulien hallinta.
Mikropalvelun kontiksi soveltuu tietokannan sisältävä Focusa ohjelmisto Oracle pilvessä rakentamalla siihen tarvittavat rajapinnat.
Lue lisää: