Skip to Main Content
 

Ohjelmistokuvaus

Uusi innovatiivinen tekoäly
Käänteentekevä Generatiivinen AI
Päivitetty 13.2.2024

Oraclen ja sen kumppanin Cohere kehittämä generatiiviseen tekoälyyn pohjautuva tekoälytekniikka mullistaa sovelluskehityksen ja antaa selvän edun kilpailijoihin verrattuna.
____________________________
Generatiivinen AI 
Olemme kaikki tietoisia generatiivisen AI:n (= uutta luova tekoäly) fantastisesta kyvystä antaa tyylipuhtaasti muotoiltuja vastauksia hyvinkin monimutkaisiin kysymyksiin. Generatiiviset LLM-mallit ovat tehokkaita monissa sovelluksissa, kuten luovassa kirjoittamisessa ja tekstintuotannossa. Usein tarvitaan kuitenkin enemmän.
Generatiivisen tekoälyn varjopuolena on, että tuotettu palaute rajoittuu "treenattuun" malliin sisältyvään dataan. Tieto saattaa olla vanhentunutta viikkoja tai kuukausia, ja joskus se voi olla epätarkkaa. Erityisen ongelmallista on, että generatiivinen tekoäly ei tarjoa riittävän spesifiä tietoa, koska siitä puuttuu yrityskohtainen tieto.
Tämä puute voi vaikuttaa negatiivisesti päätöksentekoon, kun tarvitaan yrityskohtaista näkemystä ja päivitettyä tietoa. Esimerkiksi kysymykseen "Arvioi yrityksemme vuokraamien huoneistojen pinta-alojen jakaantuminen eri asuinalueilla seuraavana kymmenvuotiskautena, ryhmiteltynä vuokralaisten sukupuolen ja ikäluokan mukaan." yleinen tekoäly voi antaa korrektin vastauksen aloittaen "Valitettavasti minulla ei ole pääsyä yrityksen ..."
Oraclen yrityskeskeinen ratkaisu
Tässä kontekstissa on mahdollista, että liiketoiminnan tarpeisiin sopeutetut tekoälyratkaisut, jotka integroivat generatiivisen tekoälyn yhteen muiden erikoistuneiden järjestelmien kanssa, voivat olla tehokkaampia. Tällainen yhdistelmä kattaa laajemman kirjon liiketoiminnan vaatimuksia tarjoamalla sekä luovaa ilmaisua että tarkkuutta asioiden käsittelyssä.
Oracle ja sen kumppani Cohere ovat kehittäneet generatiivista tekoälyä pitäen lähtökohtana yrityksen omia tietovarastoja. Tuloksena tästä on syntynyt ainutlaatuinen tekniikka, joka mahdollistaa myös paikallisten tietojen hyödyntämisen. Samalla se on tehokas tapa korjata generatiivisen tekoälyn puutteita säilyttäen sen alla olevan mallirakenteen muuttumattomana. Yksityiskohtaisempaa tietoa löydät tästä.
Oracle 23c tietokanta
Oraclen uudessa tietokannassa Oracle 23c Oraclen generatiivinen tekoäly optimoituna edellä kuvatulla tekniikalla (Retriaval-Augmented Generation) on jo kehittäjien käytössä. Vuoden 2024 alkupuoliskolla sama tekniikka sisällytetään myös Diantin käyttämiin Oraclen Autonomiseen Tietokantaan ja Oracle Apex sovelluskehittimeen.
Oracle 23c:ssä tietojen läpinäkyvä käsittely on mahdollista samassa tietokannassa eri muodoissa, kuten relaatiotauluina, JSON-dokumentteina ja vektoreina. Lisäämme vuoden 2024 aikana kaikkiin nykyisiin ja tuleviin Focusa ohjelmistoihimme tämän käänteentekevän innovaation.
Miten asiakkaamme hyötyvät edellä esitetystä?
Sovelluskehittimen tekoälyn ja parantuneen low-code ominaisuuksien ansiosta pystymme rakentamaan uudet ohjelmistomme samalla entistä nopeammin, entistä edullisemmin ja entistä vihreämmin.
Edellä kuvattu tekniikka edustaa merkittävää edistystä ja voi hyvinkin muodostaa vuosikymmenen suurimman IT-harppauksen. Tällaiset innovaatiot antavat kilpailuedun, joka erottaa organisaation muista markkinoilla toimijoista.
Kehitys on tällä saralla nopeaa. Seuraamalla näitä sivuja pysyt ajantasalla. Pyydä meiltä esittely. Jos haluat tietää enemmän, alla on useita linkkejä aiheeseen. "Lue lisää:"
Lue lisää: