Skip to Main Content

Kotimainen IT-yhtiö
Suomalaisia organisaatioita varten
Päivitetty 4.2.2024

Yrityslyhyesti

Oy Dianti Ab on uusiutunut

Varsinaissuomalainen yritys, joka käyttää IT-alan edistyksellisintä tekniikkaa

Perheyrityksemme Oy Dianti Ab on kehittänyt - osin kiehtovana harrastuksena - neljä huippulaatuista, pilvipalvelimella toimivaa web-sovellusta - Focusa ohjelmistoa. Olemme nyt astumassa ison askeleen eteenpäin liiketoiminnassamme.
Siihen antavat Focusa ohjelmistojen lisäksi erinomaiset eväät: Oraclen Autonomisen Tietokannan perinpohjainen tuntemus, uudet nuoret osaajamme ja vakiintunut tyytyväinen asiakaskunta. Uudistuksista huolimatta nimemme säilyy vakaasti samana.
Focusa ohjelmistojen ainutlaatuisuudesta saat kuvan vierailemalla sivulla "Focusa ohjelmistot". Uniikkia niissä on yrityksen ja internetin tiedot yhdistävä generatiivinen tekoäly ja tiedonhaku relaatio-, dokumentti- ja vektorimuotoisena samasta tietokannasta.

Yritys

Henkilökunta
Osaajillamme on korkea IT-alan koulutus
Pilvipalvelu
Diantilaisia kolmessa sukupolvessa. Toimitusjohtaja keskellä. Kaikki ovat Turun yliopiston (tietojenkäsittely) kasvatteja.
____________________________
Pätevät osaajat
Perheyrityksessämme on sekä pitkä-aikaista alan kokemusta että tuoretta, innostunutta osaamista. Joukkoomme mahtuu alan opiskelijoita ja alan senioreita. Yhteistä meille on palava halu tehdä "maailman parhaita" sovelluksia.
Kuunnellen yritystäsi
Palvelemme organisaatiotasi alan uusimmilla tekoälyn tehostamilla innovaatioilla . Ainutlaatuinen, jatkuvasti kehittyvä pilvipalvelumme nostaa ratkaisevasti yrityksesi kilpailukykyä.
Palvelumme komponentit toimivat niin työkoneellasi, paikallisverkoissa kuin *pilvikeskuksissa.

Pk-yritys lukuotsake

Pk-yritykset

Pienet yritykset työllistävät suomalaiset

Pienyritykset

Pk-yritys
Suomen työantajayrityksistä valtaosa on pk-yrityksiä.
____________________________
Tiesitkö, että alle kymmenen henkilöä työllistävien mikroyritysten osuus koko yrityskannasta oli vuonna 2021 noin 94 prosenttia. Kaikki pk-yritykset työllistävät noin kaksi kolmasosaa työvoimasta. Voidaan perustellusti sanoa, että pienet yritykset ovat Suomen talouden tukijalka.
Vuonna 2021 suomalaisten yritysten liikevaihtoa kertyi 485 miljardia euroa. Pk-sektorin osuus vuonna 2021 oli 55,7 prosenttia eli noin 270 miljardia euroa kaikkien suomalaisyritysten liikevaihdosta.
Vuonna 2024 suhdannenäkymät ovat heikentyneet tasaisesti kaikilla yrityssektoreilla. Maamme on ajautumassa taantumaan kuluvan vuoden aikana. Paras lääke synkän kehityksen torjuntaan on hankintojen keskittäminen mahdollisuuksien mukaan kotimaisiin pieniin yrityksiin, joiden vaikutus työllisyyteen ja kulutukseen on suurinta.

Arvot lukuotsake

Arvot

Arvostamme vihreää siirtymää ja tekoälyä

Arvot

Näppäimistö
Haluamme olla kotimaisen työn maineen veroisia.
____________________________
Arvomme
Suomalaisen työn menestyminen on lähellä sydäntämme. Rakentamalla korkealaatuisia, alan uusimpiin innovaatioihin perustuvia tuotteita vahvistamme omalta osaltamme isänmaamme hyvinvointia.
🌱Vihreä siirtymä ja energian säästäminen ovat peruslähtökohdat toiminnassamme. Yksi merkittävä keino näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on panostaminen generatiiviseen tekoälyyn, joka ottaa huomioon yritysten tiedot.

Työkalut lukuotsake

Työkalut

Tunnemme Oraclen kehitysvälineet, tietokannan ja pilvipalvelun

Työkalumme

Tunnemme työvälineemme
Yrityksemme keskittyy johtavan tietokanta-toimittajan Oraclen alan huippua edustaviin web-kehitysvälineisiin, tietokantaan ja pilveen. Rakennamme niillä organisaatiosi tarvitsemat vaativatkin sovellukset.
Työkalupakkimme syvällinen hallinta on edesauttanut työssä onnistumistamme. Todisteena siitä ovat poikkeuksetta tyytyväiset asiakkaamme. Se on paljon alalla, jossa lähes kolmasosa projekteista epäonnistuu.

Tulevaisuus lukuotsake

Tulevaisuus

Tulevaisuus

Pilvi- ja älyteknologiaa luovasti soveltavat yritykset luovat pohjan kestävälle kehitykselle.
____________________________
Tulevaisuus on älykäs ja vihreä
Digitaalisten sovellusten tulevaisuus perustuu *tekoälyä (AI) käyttävään pilviteknologiaan ja sen ympärille rakennettuun arkkitehtuuriin. Oracle, johtavana tietokanta- ja pilviyhtiönä on kehittänyt arkkitehtuuriin perustuvia autonomisia, alan huippua edustavia ratkaisuja.
Yhtiöllämme on käytössä Oraclen pilvipalvelimella (Oracle Cloud) Tukholmassa kaksi *autonomista Oracle tietokantaa ja *virtuaalinen lähiverkko.
Kun siihen lisätään yhteensopiva raporttipalvelu ja standardirajapinnat muihin järjestelmiin, muodostuu niistä pitkälle tulevaisuuteen kestävä autonominen pilvipalvelu. Napauta painiketta "Pilvipalvelu" alempana.
Olemme verkostoituneet muiden Oracle Apex yritysten kanssa. Organisaatiosi voi luottaa meihin haasteellisissakin projekteissa.
Lue lisää: