Skip to Main Content

Pilvijärjestelmä_alku

Tiedonhallinnan pilvipaketti
Kaikenkokoisille yrityksille -- myös mikroyritykselle   --- Heikki Ojala, päivitys 29.7.2022
Muuta yrityksesi tiedonhallinta nykyaikaan
Pilvipalvelu
Pilvipalvelumme elementit, jotka käymme läpi tässä artikkelissa:
 1. Älykäs pilviratkaisu
 2. Oraclen autonominen tietokanta
 3. Virtuaalinen lähiverkko pilvessä
 4. Oracle Application Express sovelluskehitin (Apex)
 5. Apex Office Printer raporttikehitin (AOP)
 6. Valmiit web-sovelluksemme
 7. Kontit ja mikropalvelut
____________________________
Sovellusten sujuvasta toiminnasta Oracle pilvessä kertoo Oraclen yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) sijoittuminen parhaaksi Gartnerin tutkimuksessa.
Kehittyneet, älykkäät tiedonhallinnan ratkaisut ovat nyt kaikenkokoisten yritysten saatavilla. Se merkitsee valtavaa harppausta ja kilpailuetua pk-yrityksille, jotka voivat irrottautua jälkeenjääneistä IT-ratkaisuistaan ja siirtyä käyttämään samaa kehityksen kärjessä olevaa tekniikkaa suuryritysten kanssa.
*Web-sovellukset tarvitsevat toimintaansa tietokannan, tietoliikenneyhteydet ja tulostusohjelmiston. Meillä kokonaispaketin kaikki moduulit on asennettu Oracle *pilveen ja *autonomiseen tietokantaan. Se takaa niiden saumattoman yhteensopivuuden ja turvallisuuden. Ne ovat liitettävissä muihin järjestelmiin *avointen rajapintojen kautta.
Ota yhteyttä, niin voimme keskustella yrityksesi toimintaa eteenpäin vievästä ratkaisusta.
 1. Rakennamme yrityksellesi nopeasti ja edullisesti Oraclen pilvipalvelua ja autonomista tietokantaa käyttävän, turvallisen sovelluksen.
 2. Tarjoamme jo valmiita, tuotantokäytössä olevia Focusa web-sovelluksia, jotka voi räätälöidä yrityksesi olosuhteisiin.
 3. Autamme organisaatiotasi Oraclen pilvipalvelun ja siihen liittyvien toimintojen käyttöönotossa.
 4. Avustamme yritystäsi Oraclen autonomisen tietokannan käyttöönottoon liittyvissä asioissa.
 5. Laskemme yrityksellesi, pilvipalvelun käyttöaikaan tai kuukausimaksuun perustuvan kustannusarvion.
Seuraavaksi käymme läpi autonomisen pilvipalvelumme elementit. Näinä päivinä paljon huomiota herättäneestä *tieto- tai kyberturvallisuudesta löydät kirjoittamamme artikkelin tästä.
Älykäs pilviratkaisu
Pilvialusta
Kuva: Dianti käyttää Oraclen luotettavaaja älykästä pilvipalvelinta , joka sijaitsee Frankfurtissa. Oraclen pilvikeskuksia on kaikissa maanosissa -- Euroopassa neljässä kaupungissa.
Oracle on kiinnittänyt erityistä huomiota *pilvialustansa kyberturvallisuuteen ja panostanut pilven luotettavaan ajoympäristöön valtavasti resursseja. Oraclen pilvipalvelut on suojattu monilla tasoilla.
Pilven ja oman konesalin turvallisuusratkaisujen eduista ja haittapuolista löytyy tekemämme suomenkielinen vertailu.
____________________________
Autonominen pilvipalvelu huolehtii itse itsestään
Oleellisinta tässä pilvijärjestelmässä on sen pohjautuminen tekoälyyn. Sen avulla autonominen tietokanta ja siihen liittyvät toiminnot, kuten virtuaalinen lähiverkko, huolehtivat itsenäisesti korjaustoimenpiteistä, päivityksistä, varmuuskopioinneista jne.
Pilvipalvelun autonomisuus on täysimääräisesti ja turvallisesti toteutettavissa vain hyvin varustetussa, tekoälyä hyväksikäyttävässä pilvipalvelimessa. Lue Harvardin yliopiston tekemä tutkimus automaation tulevaisuudesta pilvessä.
Autonominen pilvipalvelu on turvallinen
*Pilvipalvelun- ja pilvialustan tarjoajille on hyvin tärkeää varmistaa palvelujen häiriötön ja turvallinen toiminta. Suurelle pilviyhtiölle, kuten Oracle, esimerkiksi sensitiivisten tietojen vuotaminen rikollisille olisi katastrofi.
Yhä useammat, kriittistäkin tietoa käsittelevät ytiöt ja julkishallinto ovat laajentamassa IT-toimintansa pilveen, kuten esimerkiksi Suomen Pankki. Valtiovarainministeriö pilvipalveluohjeessaan ja sen soveltamisohjeessa rohkaisee ja neuvoo käyttämään pilvipalveluja.
Oraclen pilviratkaisu on yli 40% edullisempi AWS:n vastaavaa ratkaisua, jota sitäkin pidetään huippuedullisena.
Huom. Ennen kriittisten tietojen kuten sensitiivisten henkilötietojen, taloustietojen jne. siirtoa pilvipalvelimelle suosittelemme vahvasti varmistamaan valitun pilvipalvelun luotettavuuden Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksesta.

Pilven edut

Pilven plussat
 1. Käyttäjien lisääminen ja järjestelmän laajentaminen on mutkatonta.
 2. Ammattilaiset huolehtivat jatkuvasti (24x7) päivityksistä, virustorjunnasta ja datan varmistuksista.
 3. Sovellukset ovat saatavilla aina, kaikkialla ja kaikilla laitteilla.
 4. Työaseman käytössä on aina huipputehokkaat keskuskoneet ja lähes rajattomasti tallennustilaa.
 5. Rakentamillamme sovelluksilla on polut yleisesti käytetyn rajapinnan omaaviin järjestelmiin.
 6. Käyttämissämme Oraclen eurooppalaisissa pilvipalveluissa uusiutuvan energian osuus on 100%.
 7. Riskit ovat hallittavissa. Ohjelmiston voi sanoa irti lyhyellä varoitusajalla.
Haluatko tietää enemmän pilviratkaisuistamme? Ota yhteyttä.

Pilvijärjestelmä_loppu

Oraclen autonominen tietokanta
Autonomisen tietokannan pilvipalvelu on selkeä
Autonominen tietokanta
Pilvipalveluna Oraclen autonomisen tietokannan (Autonomous Database) ylläpito ja hallinta on äärimmäisen helppoa -- suomenkielellä. Kuvassa näkymä toisen Frankfurtin Oracle pilvialustalla olevan autonomisen tietokantamme (ATP) aloitussivun alkuun.
DB 201912031345 on tietokannan nimi (vuosi,kk,päivä, numero). Sivulta on helppo esimerkiksi yhdistää tietokantaan, avata työkaluja (Oracle Apex kehitin jne.), avata tietokannan suorituskykyä mittaava kaavioita sisältävä sivu...
____________________________
Olemme valinneet pilvisovellustemme tietovarastoksi Oraclen autonomisen tietokannan, joka toimii Oraclen älykkäällä pilvialustalla.
Valintaamme vaikuttivat erityisesti tietokannan tekoälyllä toteutettu itsenäinen ylläpito. Normaaliin tietokannan hoitoon liittyvät toimet ovat nyt historiaa.
Valintaan vaikuttivat lisäksi:
 • Helppo hallittavuus graafisilla näytöillä
 • Laaja valikoima apuohjelmia ( Apex low-code kehitin, tekoälyohjelmisto, jne.)
 • Oraclen tiheä, jättimäinen palvelinverkosto ympäri maailmaa
 • Nopeat, joustavat muutosmahdollisuudet.
 • Edulliset käyttökustannukset
 • Uusin raportti, marraskuu 2020: Oraclen autonominen pilvitietokanta on paras .
 • Kattava ja selkeä ohjeistus
 • Eikä vähäisempänä: Stressin ja huolien väheneminen
Autonomisen tietokannan työkalut
Autonomisen tietokannan työkalut
Alla kuvassa näkyvien joidenkin käsitteiden avausta:
Vasemmalla on pilvipalvelun jokaisella sivulla näkyvä valikko, joka mahdollistaa nopean liikkumisen pilvipalvelussa. Verkkotoiminnot käsitellään alempana.
Autonomiseen tietokantaan kuuluvalla sovelluskehittimellä (Apex) voi sovelluksen rakentaa nopeasti jopa ilman ohjelmointitaitoja.
Oracle ML (Machine learning) koneoppiminen antaa mielikuvitukselliset mahdollisuudet datan käsittelyyn.
____________________________
Yllä olevat kuvat saattavat sisältää joukon hankalasti uudeleen opittavia IT-teknisiä käsitteitä. Autonomisen pilvipalvelun hoitaminen on kuitenkin normaaliin palvelinkeskukseen verrattuna dramaattisesti helpompaa.
Yhtiömme neuvoo asiakkaitamme pilvipalvelun käyttöönotossa. Soita meille tai pyydä edustajaamme soittamaan sinulle, niin voimme keskustella kaikista pilvipalvelveluun liittyvistä seikoista yrityksesi lähtökohdista.
Virtuaalinen lähiverkko pilvessä
Samat toiminnot kuin lähiverkossa (LAN)
Virtuaalinen pilviverkko
Virtuaalisessa lähiverkossa ei ole välttämättä kaapeleita tai muuta rautaa. Se voi olla toteutettu ohjelmallisesti. Oraclen pilvipalvelussa voi valikoiden avulla helposti rakentaa laajankin virtuaalisen lähiverkon palomuureineen. Tekoäly hoitaa vaikeimman osuuden.
____________________________
Jos joku on rakentanut lähiverkon paikallisverkkoon, osaa varmasti rakentaa virtuaalisen lähiverkon pilvipalveluumme. Pilviverkko sisältää täysin samat toiminnot helpommalla hallittavuudella.
Oraclen pilviverkossa voi olla aliverkkoja, reitittimiä ja palomuureja. Liikenne on salakirjoitettu ja verkossa on useita suojauskerroksia. Verkon nopeus (maksimissaan 25Gb) riittää hyvin sujuvaan pilvipalvelun käyttöön.
Oracle Application Express sovelluskehitin (Apex)
Yhtiömme Focusa web-sovellukset on rakennettu Oracle Application Express (lyhyesti Apex) sovelluskehittimellä. Apex on maailmalla laajasti käytetty kehitinohjelmisto, joka on rakennettu nimenomaan Oracle tietokannan tiedonkäsittelyyn.
Oracle Apex low-code kehitin
Käyttäjä tarvitsee vain selaimen, joka viestii ORDSin ( Oracle Rest Data Service) välityksellä pilvessä tai paikallisverkossa olevan Apex kehittimen ja tietokannan kanssa. HTTPS on yleisesti internet-viestinnässä käytetty salattu protokolla (yhteyskäytäntö).
____________________________
Oracle Application Express (Apex) on perustavanlaatuisesti erilainen web-sovelluskehitin. Oracle Apex yhdessä edellä esitettyjen Oracle pilven ja Oracle autonomisen tietokannan muodostaa ainutlaatuisen paketin, jonka kaikki moduulit "puhaltavat yhteen hiileen". Ilmainen Oracle Rest Data Service (ORDS) palvelu mahdollistaa lisäksi Apexin tietolähteiksi kaikki REST API rajapintaa käyttävät järjestelmät, mm. useat suomalaiset virastot.
Apexin sijainti Oracle tietokannan suojausten sisällä tekee sen arkkitehtuurista yksinkertaisen, nopean ja turvallisen. Oracle Apex on ns. low-code web-sovelluskehitin, jolla käyttöliittymän perusta syntyy lyhyessä ajassa. Toisaalta sovelluksen osia voi tietokannan kielellä ohjelmoida tietokannan sisälle, joka mahdollistaa todella vaativien, suuren luokan sovellusten rakentamisen.
Apex Office Printer raporttikehitin (AOP)
AOP Apex Office printer
Muutamme yrityksesi vanhat Oracle Reports raportit nykyaikaisiksi, edullisiksi AOP raporteiksi. Ota yhteyttä.
____________________________
Apex Office Printer (AOP) on helposti ylläpidettävä, eurooppalainen (siis lähes kotimainen) raporttikehitin, joka on käytössä jo 95 maassa ympäri maapalloa. Raporttikehitin toimii saumattomasti Oracle Apex sovellusten (kuten Focusa web-sovellukset) kanssa. Se niveltyy Oracle Apexin kautta sujuvaksi osaksi ylläkuvattua tiedonhallinnan kokonaispakettia.
Raporttipohjat voi luoda mm. Microsoft Office ohjelmistoilla (Word, Excel, Powerpoint). Tulostus onnistuu edellä mainittujen lisäksi myös PDF- ja HTML-muotoisena sekä sähköposteina. Oracle Apexin ja AOP:n avulla voimme rakentaa yrityksellesi satoja tai tuhansia asiakkaita käsittävän sähköpostitusjärjestelmän.
Raporteihin voi helposti liittää mm. allekirjoituksia, vesileimoja ja kuviokoodeja (barcode). AOP:lla voi kuka tahansa rakentaa värillisiä, kuvia ja kaavioita raportteja.
AOP voi hakea dataa eri lähteistä (REST, JSON muodossa), esimerkiksi Maanmittauslaitoksesta, jonka käyttäjäksi olemme rekisteröityneet.
Valmiit web-sovelluksemme
Valmiit web-sovelluksemme
Web-sovellus voi olla hyvä renki, mutta sen isännyydestä syntyy hankaluuksia.
____________________________
Olemme rakentaneet joukon web-sovelluksia, jotka ovat joustavia, skaalautuvia ja helposti muunneltavia. Focusa web-ohjelmistot joustavat organisaatiosi tapoihin -- ei päinvastoin. Standardoitujen rajapintojen ansiosta ne on liitettävissä muihin yrityksesi sovelluksiin ja ohjelmistoihin.
Tarvitset Focusan operointiin vain internet-selaimen, jolla voit ottaa yhteyden pilvipalvelimella olevaan autonomiseen tietokantaan.
Ohjelmiston päivityksistä, virustorjunnasta ja varmuuskopioista huolehtivat keskitetysti alan ammattilaiset ja tekoäly. Uusien käyttäjien liittäminen järjestelmään tapahtuu hetkessä.
Ota yhteyttä, niin voimme keskustella yrityksellesi soveltuvasta ratkaisusta. Lisätietoa valmiista Focusa web-sovelluksista löydät tästä.
Kontit ja mikropalvelut
Aiheeseen sopii hyvin utuinen merinäkymä, jossa konttilaiva vie lastiaan jonnekin... -- Nimittäin myös digitaalisessa valtameressä, internetisä, käytetään kontteja ja mikropalveluja.
Mikropalvelut paketoituina kontteihin
Kuva: Mikropalvelut tietokantoineen on pakattu kontteihin. Ne voivat olla itsenäisiä sovelluksia, jotka voi sellaisenaan asentaa asiakkaiden erilaisiin järjestelmäalustoihin. Amerikkalainen Docker yhtiö on konttiteknologian uranuurtaja.
Jos voit vielä kuvitella aluksella olevien konttien pystyvän "juttelemaan" keskenään, näet kuvassa tulevaisuuden pienistä, vaihdettavista sovelluspalasista koostuvan tietojärjestelmän.
____________________________
Mikropalvelu on pieni ohjelma tai sovellus, jonka voi paketoida ns. konttiin, joka sisältää minimimäärän softaa mikropalvelun toimimiseksi. Jokainen kontti on siis itsenäinen palvelu tai kokonainen sovellus, jonka voi lähettää asiakkaalle sellaisenaan. Asiakkaamme voi, niin halutessaan, tilata meiltä kontin, jossa on esimerkiksi (web-)sovellus, tietokanta ja raporttitulostin.
Kontin voi asentaa mille koneelle tahansa, esimerkiksi työasemalle tai yrityksen Linux palvelimelle. Yksittäisen kontin varjopuoli piilee sen laajennattavuudessa. Sen puuttumisen voi tietenkin ratkaista tilaamalla meiltä edullisen vastaavan pilvipalvelun tai hankkimalla oman tietokannan paikallisverkkoon.
Tähän on syytä selvyyden vuoksi lisätä, että mikropalvelut ja kontit ovat nykyään "kuuma puheenaihe" nimenomaan siksi, että ne ovat kasvava haastaja isoille sovellusrakenteille (monoliiteille). Suuri sovellus on mahdollista rakentaa pienistä mikropalvelu-konteista, jotka viestivät keskenään. Se ei ole kuitenkaan tämän jutun aihe -- siitä on oma suomenkielinen selvitys .
******************************

Pohja