Skip to Main Content
 

Ohjelmistokuvaus

Luotettavia sovelluksia
   --- Päivitys 16.8.2022
low-code
Low-code sovelluksissa on vähemmän virheitä automaation takia.
____________________________
Pilvi- ja low-code-tekniikka vähentävät virheitä
Focusa web-sovellukset on rakennettu Oracle Apex sovelluskehittimellä, jossa automaation määrää on koko ajan kasvatettu. Kirjoitetun virhealttiin koodin osuus on pienentynyt. Low-code ja no-code ovat ovat tulevaisuuden kehitysympäristöjä.
Oraclen autonominen tietokanta ja Oracle pilvipalvelin ovat pitkälti tekoälyn ylläpitämiä. Se edelleen yksinkertaistaa sovelluskehitykseen kuuluvia tietokantaoperaatioita.
Tunnemme hyvin Oraclen kehitysvälineet. Olemme saaneet asiakkailtamme kiittäviä lausuntoja rakentamiemme web-sovellusten luotettavuudesta.